Thứ Năm, ngày 23/09/2021
Trang chủ Giới thiệu Danh sách CB GV Lịch công tác trường Văn bản pháp quy Quản trị hệ thống
Giáo dục THCS
GD n.giờ lên lớp
Thư viện thiết bị
HÐ công đoàn
ÐT bồi dưỡng
Thư viện ảnh
TKB Học sinh
Tra cứu điểm
Thư viện video
Ðang có 3 khách
Bạn là khách
Ðã có 853160 lượt truy cập
   Danh sách cán bộ giáo viên
   Nguyễn Văn Xuân    
       Ðịa chỉ : Bình Phú - Thạch Thất - Hà Nội
       Ðiện thoại : 0986722021 - 0946100768
       Chức vụ : Hiệu trưởng
   Phùng Thị Thu Thúy    
       Ðịa chỉ : Phùng Xá - thạch Thất - TP Hà Nội
       Ðiện thoại : 0986761305
       Chức vụ : P. Hiệu trưởng
   Vũ Thị Hương    
       Ðịa chỉ : Phùng Xá - Thạch Thất - TP Hà Nội
       Ðiện thoại : 0974804779
       Chức vụ : Chủ tịch công đoàn
   Đỗ Trung Hiếu    
       Ðịa chỉ : Kim Quan - Thạch Thất - TP Hà Nội
       Ðiện thoại : 0985684123
       Chức vụ : Tổ trưởng
   Đào Hùng Minh    
       Ðịa chỉ : Sài Sơn - Quốc Oai - TP Hà Nội
       Ðiện thoại : 0985393650
       Chức vụ : Tổ trưởng KHTN
   Nguyễn Thị Thu Thủy    
       Ðịa chỉ : Phùng Xá - thạch Thất - TP Hà Nội
       Ðiện thoại : 0988693339
       Chức vụ : Tổng phụ trách
   Phan Thị Bích    
       Ðịa chỉ : Hữu Bằng - Thạch Thất - TP Hà Nội
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : Tổ phó KHXH
   Nguyễn Trọng Tuấn    
       Ðịa chỉ : Bình Phú - Thạch Thất - TP Hà Nội
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : Tổ phó KHTN
   Nguyễn Thị Vân    
       Ðịa chỉ : Phùng Xá - Thạch Thất - TP Hà Nội
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : Tổ trưởng tổ VP
   Nguyễn Văn Bích    
       Ðịa chỉ : Bình Phú Thạch Thất _HN
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : Giáo viên
   Nguyễn Thị Thu Trang    
       Ðịa chỉ : Bình Phú - Thạch Thất - TP Hà Nội
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : Giáo viên
   Nguyễn Thị Mai Hương    
       Ðịa chỉ : Phùng Xá - Thạch Thất - TP Hà Nội
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : Giáo viên
   Ngô Đình Long    
       Ðịa chỉ : Phùng Xá - Thạch Thất - TP Hà Nội
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : Bí thư Đoàn TNCS
   Lê Văn Hưởng    
       Ðịa chỉ : Chàng Sơn - Thạch Thất - TP Hà Nội
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : Giáo viên
   Nguyễn Thị Luyến    
       Ðịa chỉ : Sơn Đông-Sơn Tây
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : Giáo viên
   Phạm Thị Châm    
       Ðịa chỉ : Hoài Đức - HN
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : Giáo viên
   Phí Thị Chung    
       Ðịa chỉ : Đồng Trúc -Thạch Thất
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : Giáo viên
   Nguyễn Thị Hương    
       Ðịa chỉ : Phùng Xá - Thạch Thất - TP Hà Nội
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : Giáo viên
   Nguyễn Thị Thu    
       Ðịa chỉ : Bình Phú - Thạch Thất - TP Hà Nội
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : Giáo viên
   Đỗ Thị Lệ Xuân    
       Ðịa chỉ : TT Quốc Oai - TP Hà Nội
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : Giáo viên
   Nguyễn Gia Dũng    
       Ðịa chỉ : Phúc Thọ - TP Hà Nội
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : Giáo viên
   Phan Thị Hương    
       Ðịa chỉ : Hữu Bằng - Thạch Thất - TP Hà Nội
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : Giáo viên
   Nguyễn Thị Loan    
       Ðịa chỉ : Phùng Xá - Thạch Thất - TP Hà Nội
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : Giáo viên
   Lê Thị Minh Thỏa    
       Ðịa chỉ : TT Liên Quan - Thạch Thất - TP Hà Nội
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : Giáo viên
   Đặng Thị Hải Yến    
       Ðịa chỉ : Phùng Xá - Thạch Thất - TP Hà Nội
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : Giáo viên
   Nguyễn Bá Thạch    
       Ðịa chỉ : Phùng Xá - Thạch Thất - TP Hà Nội
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : Giáo viên
   Đặng Thị Duyên    
       Ðịa chỉ : Phùng Xá - Thạch Thất - TP Hà Nội
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : Giáo viên
   Nguyễn Thị Ngọc    
       Ðịa chỉ : Yên Bình-Thạch Thất
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : Giáo viên
   Nguyễn Thị Phương    
       Ðịa chỉ : Cần Kiệm- Thạch Thất
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : UBKT Công đoàn
   Trần Thị Vinh    
       Ðịa chỉ : Chàng Sơn - Thạch thất - TP Hà Nội
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : Giáo viên
   Nguyễn Văn Tuân    
       Ðịa chỉ : Bình Phú - Thạch Thất - TP Hà Nội
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : Giáo viên
   Nguyễn Quang Hà    
       Ðịa chỉ : Hòa Bình
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : Giáo viên
   Nguyễn Thị Hải Yến    
       Ðịa chỉ : Phùng Xá - Thach Thất - TP Hà Nội
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : Giáo viên
   Nguyễn Thị Hạnh    
       Ðịa chỉ : Canh Nậu -Thạch Thất
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : Giáo viên
   Nguyễn Thị Xuyến    
       Ðịa chỉ : Canh Nậu -Thạch Thất
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : Giáo viên
   Nguyễn Thị Thúy Nga    
       Ðịa chỉ : Hữu Bằng - Thạch Thất - TP Hà Nội
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : NV Y Tế
   Kiều Văn Tiến    
       Ðịa chỉ : Đại Đồng - Thạch Thất - TP Hà Nội
       Ðiện thoại : 0916566234
       Chức vụ : Kế toán
   Bùi Thị Hồng Hải    
       Ðịa chỉ : Cẩm Yên - Thạch Thất - TP Hà Nội
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : NV Thiết bị
   Nguyễn Thị Phượng    
       Ðịa chỉ : Phùng Xá-Thạch Thất
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : Nhân viên
   Nguyễn Thị Hồng Nhung    
       Ðịa chỉ : Phùng Xá-Thạch Thất
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : Nhân viên văn thư
   Trần Văn An    
       Ðịa chỉ : Đồng Trúc - Thạch Thất - TP Hà Nội
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : NV Thư Viện
   Nguyễn Thị Thắm    
       Ðịa chỉ : Phùng Xá - Thạch Thất - TP Hà Nội
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : Giáo viên
   Nguyễn Thị Hồng Tuyết    
       Ðịa chỉ : Chàng Sơn - Thạch Thất - TP Hà Nội
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : Giáo viên
   Nguyễn Thị Thủy    
       Ðịa chỉ : Bình Phú -Thạch Thất
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : Giáo viên
   Nguyễn Hương Thảo    
       Ðịa chỉ : Phùng Xá-Thạch Thất
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : Giáo viên
   Đỗ Thị Hồng Mến    
       Ðịa chỉ : Phùng Xá-Thạch Thất
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : Giáo viên
   Nguyễn Thị Thơm    
       Ðịa chỉ : Bình Phú -Thạch Thất
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : Giáo viên
   Nguyễn Chung Thủy    
       Ðịa chỉ : Phùng Xá-Thạch Thất
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : Giáo viên
   Nguyễn Thị Nhung    
       Ðịa chỉ : Canh Nậu -Thạch Thất
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : Giáo viên
   Nguyễn Thị Huyền    
       Ðịa chỉ : Phùng Xá-Thạch Thất
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : Giáo viên
   Nguyễn Thị Hồng Ngọc    
       Ðịa chỉ : Phùng Xá-Thạch Thất
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : Giáo viên
   Kiều Cao Hà    
       Ðịa chỉ : Đại Đồng_Thạch Thất
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : Giáo viên
   Phùng Thị Quyên    
       Ðịa chỉ : Phùng Xá-Thạch Thất
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : Giáo viên
   Phùng Văn Tuân    
       Ðịa chỉ : Bình Phú - Thạch Thất - TP Hà Nội
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : Nhân viên
   Kiều Thị Lựu    
       Ðịa chỉ : Đồng Trúc -Thạch Thất
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : Nhân viên tạp vụ
   Phùng Văn Thắng    
       Ðịa chỉ : Phùng Xá - Thạch Thất - TP Hà Nội
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : NV Bảo vệ
 
Thông báo
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 + 34 (2/5/2021)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 (25/4/2021)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 (18/4/2021)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 (11/4/2021)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 (5/4/2021)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 (29/3/2021)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 (21/3/2021)

Trường THCS Phùng Xá
Ðơn vị thiết kế: Công ty